Metody výuky

Jak vás budeme učit?

Připravte se - budete mluvit, mluvit, mluvit, mluvit a ještě jednou mluvit!

Při výuce klademe důraz především na:

  • konverzaci v anglickém jazyce
  • schopnost reagovat na otázky v angličtině
  • schopnost obstát v každodenních konverzacích na různá témata
  • Po svých studentech nevyžadujeme "biflování" gramatických pouček!

Dbáme na:

  • srozumitelné a jednoduché vysvětlení anglické gramatiky
  • okamžité použití dané gramatiky v konverzaci
  • okamžitou korekci chyb studenta a vysvětlení, proč se o chybu jedná
  • rozvíjení anglické slovní zásoby
  • správnou výslovnost

 

Švestičky ze zahrádky nechte doma

Ano, skutečně nemusíte nosit žádné plody ze svých zahrádek - naši lektoři na Vás budou hodní za všech okolností. Dbáme především na individuální potřeby každého studenta a výuku plně přizpůsobujeme Vašemu tempu a znalostem anglického jazyka.

Zahálet v našich hodinách však skutečně nebudete - důslednost lektorů, dynamika lekcí a maximální zapojení všech studentů do hodin je u našich kurzů samozřejmostí!